Отдай се на синергията

HS GROUP

HS Group е компания, планирана да действа и оперира като консултантска агенция на световно ниво, както и да установи силен капацитет и потенциал за предлагането на висококачествена професионална експертиза в различните индустрии и бизнес сфери.

За нас

С основна цел да изгради неповторима, разнообразна, мултифункционална, но и в същото време хомогенна операционна активност, HS Group е агенция, приготвена да оперира в силно конкурентната бизнес сфера не само на локално ниво, но и на глобално такова. Компанията предлага укрепващи услуги в сферата на бизнес развитието както на корпоративни организации, така и на отделни лица и е способна да предлага консултантски и съветни услуги от всякакво естество.

Подход

Фаза I - Популяризиране

Насърчаване на засиленото присъствие на продукта в правилните пазарни ниши и пред точната аудитория чрез различни промоционални методи свързани с дигиталните услуги.

Фаза II - Конверсия

Насърчаване на по-високи нива на взаимносвързаност между генерирания трафик и активност от крайния потребител, чрез използване на различни методи за повишаване на конверсията на отделните дейности свързани с промоционалния цикъл.

Фаза III - Влияние

Фокусиране върху изграждането на високо влияние и значимост на продукта в дадената индустриална ниша и неговото брандиране до ефективност, осигуряваща прогресиращ растеж по отношение на продажби.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА:

● Психологичен подход, събирайки статистически данни и анализирайки поведението на потребителите спрямо показаните от тях тенденции.

● Възможността потребителите да бъдат групирани въз основа на техните навици и основни и второстепенни интереси.

● Генериране на предсказуем модел на поведение, който може да бъде използван при пласирането на дадената активност до тези, които биха имали най-голям интерес от нея.

● Реализиране на ефективна кампания с контектуална тема и предсказуемо потребителско поведение.

● Таргетирането на база демографските особености и интересите на потребителите, както и тяхното демографско профилиране по отношение на пол, възраст, доход, местоживеене и други.

Услуги

Стратегически и консултантски услуги

  • Стратегия и консултиране за развитие.
  • Планиране, създаване и изпълнение на оперативни процеси.
  • Общо репрезентиране.

Услуги

Промоционални услуги

● PR .
● Традиционен и дигитален маркетинг.
● Организиране на събития.

Услуги

Креативни услуги

  • Изготвяне на концепция.
  • Дизайн и изпълнение на съдържание от всякакво естество.
  • Бранд оптимизиране.

Отзиви

„Приложената персонализирана стратегия и професионалният подход на HS Group помогна на активността на компанията ни многократно да повиши статистическите показатели на успеваемостта и ефективността ни!“

„Колаборацията с HS Group успя едновременно да изпълни поставените изисквания и резултати и, същевременно, да установи рамки и процеси, които дълготрайно да подобрят градацията на развитие на компанията ни в дългосрочен план.“

„Екипът на HS Group не само е отговорен за оптимизирането на работната ни активност, но и генерира този резултат чрез подобряването и усъвършенстването на подхода на нашия бизнес към постигането на респективните ни цели!“

„Партньорството с HS Group беше в основата на установяването на фундаментално подобрение на операционния ни модел, което доведе до по-ефикасна и резултатна активност, както и до изграждането на много по-позитивна и приятна работна атмосфера за екипа ни.“

Клиенти

GDPR

4 + 5 =